QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2016 JUNY SÈRIE 3

a) 1,489 mm^2
b) 67,16 mm^2
c) 6,716 mm^2
d) 14,89 mm^2

a) 600 usuaris
b) 560 usuaris
c) 300 usuaris
d) 280 usuaris

a) Entre 187,4 g i 190,6 g
b) Entre 185,8 g i 192,2 g
c) Entre 186,0 g i 192,0 g
d) Entre 188,4 g i 189,6 g

a) 75,20 mm
b) 43,47 mm
c) 59,06 mm
d) 73,60 mm

a) El joc màxim és 20 um i el serratge màxim és 11 um
b) El joc màxim és 30 um i el serratge màxim és 11 um
c) El joc màxim és 16 um i el serratge màxim és 36 um
d) El joc màxim és 5 um i el serratge màxim és 36 um

a)E=58,06 Wh ------- b)t=298,6 s ------- c)Re=75,57 ohms i Rm=127,9 ohms
a)E=209,06 Wh ------- b)t=160,09 s ------- c)Re=75,57 ohms i Rm=0,56 ohms
a)E=130,7 Wh ------- b)t=90,03 s ------- c)Re=5,5 ohms i Rm=50,2 ohms
a)E=20,08 Wh ------- b)t=501,7 s ------- c)Re=25,7 ohms i Rm=180,91 ohms

a)wr=15,15 rad/s i wp=2,71 rad/s ------- b)Pb=321,0 W ------- c)Pp=1200 W ------- d)Parell=160,87 N·m
a)wr=4,56 rad/s i wp=8,418 rad/s ------- b)Pb=754,0 W ------- c)Pp= 320,3 W ------- d)Parell=254,0 N·m
a)wr=10,13 rad/s i wp=20,57 rad/s ------- b)Pb=569,0 W ------- c)Pp=786,4 W ------- d)Parell=50,3 N·m
a)wr=15,15 rad/s i wp=8,418 rad/s ------- b)Pb=887,0 W ------- c)Pp=933,6 W ------- d)Parell=110,9 N·m

a)Base de quadrats: tauler de gruix 12 mm i Base de rectangles: tauler de gruix 14 mm ------- b)p1=14 m i p2=8,8 m ------- c)s1=0,49 m^2 i s2=0,42 m^2 ------- d)c1=11,37€ i c2=8,18€
a)Base de quadrats: tauler de gruix 7 mm i Base de rectangles: tauler de gruix 10 mm ------- b)p1=7,4 m i p2=3,7 m ------- c)s1=1,3 m^2 i s2=0,67 m^2 ------- d)c1=5€ i c2=3,2€
a)Base de quadrats: tauler de gruix 19 mm i Base de rectangles: tauler de gruix 13 mm ------- b)p1=12,3 m i p2=17,2 m ------- c)s1=0,89 m^2 i s2=0,52 m^2------- d)c1=9€ i c2=7,3€
a)Base de quadrats: tauler de gruix 16 mm i Base de rectangles: tauler de gruix 17,5 mm ------- b)p1=8 m i p2=11,1 m ------- c)s1=1,1 m^2 i s2=0,8 m^2 ------- d)c1=11,3€ i c2=9,45€

a)m=4004 kg ------- b)tensió normal=7,792 MPa ------- c)Ph=847,9 W ------- d)p=2,840 MPa
a)m=3007 kg ------- b)tensió normal=3,53 MPa ------- c)Ph=543,9 W ------- d)p=1,93 MPa
a)m=6034 kg ------- b)tensió normal=1,32 MPa ------- c)Ph=393,1 W ------- d)p=2,840 MPa
a)m=1504,6 kg ------- b)tensió normal=7,792 MPa ------- c)Ph=346 W ------- d)p=5,76 MPa