QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2016 SETEMBRE SÈRIE 1

a) 1800 min^-1
b) 1500 min^-1
c) 750 min^-1
d) 3000 min^-1

a) 8 %
b) 0,42 %
c) 0,40 %
d) 5,4 %

a) 96,90 kg
b) 12,50 kg
c) 12,90 kg
d) 2,5 kg

a) +- 50um
b) +- 150um
c) +- 300um
d) +- 100um

a) No, el resultat hauria de ser el valor més baix obtingut.
b) Sí, ja que és el valor mitjà de les mesures.
c) Sí, ja que es troba entre els marges dels valors obtinguts.
d) No, caldria donar el resultat amb menys xifres decimals.

a)S=1,152 m^2 ------- b)p1= 15,78 m ------- c)p2= 7,360 m ------- d)Cost A=19,41 € i Cost B=21,09€ ; L'opció A resulta més econòmica.
a)S=8,5 m^2 ------- b)p1= 1,87 m ------- c)p2= 5,2 m ------- d)Cost A=8,56 € i Cost B=7,81€ ; L'opció B resulta més econòmica.
a)S=2,21 m^2 ------- b)p1= 5,90 m ------- c)p2= 7,81 m ------- d)Cost A=34,67 € i Cost B= 33,89 € ; L'opció B resulta més econòmica.
a)S=1,152 m^2 ------- b)p1= 20,8 m ------- c)p2= 7,97 m ------- d)Cost A=11,23 € i Cost B= 12,31 € ; L'opció A resulta més econòmica.

a)Secció mín=10,9 mm^2 ------- b)Resistència cable=0,803 ohms ------- c)P=201 W
a)Secció mín=3,80 mm^2 ------- b)Resistència cable=0,5522 ohms ------- c)P= 320,3 W
a)Secció mín=7,1 mm^2 ------- b)Resistència cable=7,25 ohms ------- c)P=786,4 W
a)Secció mín=2,809 mm^2 ------- b)Resistència cable=0,0255 ohms ------- c)P=120,0 W

a)Tensió normal=12,49 MPa i Deformació normal=96,05·10^-6 ------- b)Allargament del cable=0,1921 mm ------- c)Parell=2,942 N·m
a)Tensió normal=21,94 MPa i Deformació normal=37,07·10^-6 ------- b)Allargament del cable=0,85 mm ------- c)Parell=0,23 N·m
a)Tensió normal=33,59 MPa i Deformació normal=26,03·10^-6 ------- b)Allargament del cable=0,345 mm ------- c)Parell=1,94 N·m
a)Tensió normal=7,91 MPa i Deformació normal=76,5·10^-6 ------- b)Allargament del cable=0,921 mm ------- c)Parell=3,42 N·m

a)U=12 V ------- b)w=450 rad/s

a)U=6,5 V ------- b)w=45 rad/s

a)U=32 V ------- b)w=130 rad/s

a)U=3 V ------- b)w=210 rad/s