QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT 2016 JUNY SÈRIE 5

a) 40,7 kg
b) 30,6 kg
c) 0,03828 kg
d) 3,828 kg

a) 55,42 €
b) 58,18 €
c) 36,32 €
d) 60 €

a) 300,5 MPa
b) 1180 MPa
c) 236 MPa
d) 472 MPa

a) 1425 min^-1
b) 1500 min^-1
c) 1710 min^-1
d) 2850 min^-1

a) 8,8 kW
b) 4,4 kW
c) 3,6 kW
d) 3,96 kW

a)I=9,565 A -------a)I=7,6 A -------


a)I=9,565 A -------


a)I=13,5 A -------


a)Ics=9,565 A ------- b)Uco=21,6 V ------- c)Pmax=106,1 W ------- d)Ic=2,51 A i Uc=0,3981 V
a)Ics=9,565 A ------- b)Uco=13,7 V ------- c)Pmax=51,1 W ------- d)Ic=5,15 A i Uc=3,833 V
a)Ics=6,432 A ------- b)Uco=5,81 V ------- c)Pmax=200,21 W------- d)Ic=1,05 A i Uc=1,43 V
a)Ics=9,565 A ------- b)Uco=21,6 V ------- c)Pmax=106,1 W ------- d)Ic=3,05 A i Uc=0,4833 V


------- b)F=48,74 kN ------- c)p=5,128 MPa

------- b)F=70,4 kN ------- c)p=5,128 MPa

------- b)F=100,47 kN ------- c)p=5,128 MPa

------- b)F=48,74 kN ------- c)p=0,218 MPa

a)Idia=15,96 MJ/m^2 ------- b)Nombre de captadors=2 ------- c)Ee=3,25 Kw·h
a)Idia=20,9 MJ/m^2 ------- b)Nombre de captadors=1 ------- c)Ee=6,5 Kw·h
a)Idia=15,96 MJ/m^2 ------- b)Nombre de captadors=7 ------- c)Ee=7,3 Kw·h
a)Idia=7,6 MJ/m^2 ------- b)Nombre de captadors=20 ------- c)Ee=4,52 Kw·h